WIP: Hacktoberfest

Przenoszę temat ze Slacka. Termin odległy, ale to tylko oznacza więcej czasu na zaplanowanie czegoś fajnego!

Jak to działa?

  • Każdy uczestnik rejestruje się na https://hacktoberfest.digitalocean.com/
  • Każdy zainteresowany rejestruje swoje repozytorium na GitHubie tagiem #hacktoberfest
  • Za 4 zaakceptowane Pull Requesty do repozytoriów, uczestnik otrzymuje koszulkę!

Co trzeba zrobić?

  • Zarejestrować HSP na stronie Hacktoberfest
  • Mentorować ludzi jak zarejestrować się na stronie Hacktoberfestu i podłączyć konto GitHub
  • Zorganizować kilka wydarzeń przez miesiąc Październik (prezentacje, hackathony)
  • Przygotować jakieś repozytoria w spejsie lub mentorować ludzi na publicznych repozytoriach na GitHubie

Czy ktoś chce powziąć temat?