Rozpoczynamy restart post-pandemiczny! – Hackerspace Pomorze

W Stowarzyszeniu Hackerspace Pomorze zaszły zmiany i dlatego zwracamy się do wszystkich członków naszej społeczności, by przekazać następujące informacje…


Ten temat jest powiązany ze źródłową dyskusją: https://hsp.sh/blog/2021-06-09-post-pandemic-reboot/
1 Like

Post został podzielony na nowy temat: META: Sekcja komentarzy na stronie WWW