Przyrząd do pomiaru wysokości fali - projekt wspólny z KNOO

Cześć, zaangażowałem się w działalność Koła Naukowego Oceanografii Operacyjnej jako ziomek od inżynierii. Jako że łatwiej mi się pracuje chwaląc się co robię, więc będę tutaj notować postępy.

Cel projektu: stworzenie podwodnego przyrządu do pomiaru wysokości fal poprzez pomiar ciśnienia wody.

Projekt ma się zakończyć prawdziwymi pomiarami w morzu!

Zapytasz jak to działa? Otóż ciśnienie pod wodą jest równe wysokości słupa cieczy znajdującego się nad czujnikiem, a zatem jeśli posiadamy dostatecznie czuły sensor ciśnienia jesteśmy w stanie obliczyć jak wysoki jest słup cieczy nad nim. Proste nie? Jeśli Mierzymy ciśnienie w trybie ciągłym to możemy potem znaleźć wartości minimalne i maksymalne i na ich podstawie wyznaczyć amplitudę fal.

Co trzeba sprawdzić - czy zmiany ciśnienia wywołane przez przechodzące nad czujnikiem fale są mierzalne na głębokości 1,2,3,5,10,100 m? wydaje się że im głębiej tym trudniej pomierzyć zmiany ciśnienia wywołane przez falę, gdyż zmiana ciśnienia jest również falą i zapewne na pewnej głębokości (zależnej od wysokości fali na wodzie) superpozycja fal ciśnienia z wielu sąsiadujących fal powoduje że sygnał mierzony przestaje być użyteczny.

Założenia projektu:

  1. zaprojektować i zaprogramować układ który:
    a) będzie dokonywać pomiarów ciśnienia z zadaną częstotliwością - pytanie czy częstotliwość powinna być stała, a może powinno się dokonywać np. 100 pomiarów przez kilka sekund, potem uśpić układ na jakiś czas i zapętlić?
    b) układ powinien mieć możliwość działania przez kilka miesięcy bez wymiany baterii, nośnika pamięci itp.
    c) układ powinien umożliwiać łatwą konfigurację parametrów pomiarów, daty i godziny.
    d) układ powinien umożliwiać łatwe zgranie wyników pomiarów w formie plików csv

Cały projekt zaczęliśmy zrobienia prototypu na esp32 z kartą pamięci oraz czujnikiem https://www.sparkfun.com/products/12909 .